Кам’янка-Бузька районна рада

Положення про комісію

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про постійну комісію районної ради з  питань  освіти, культури, молодіжної політики,
розвитку фізкультури та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення

1. Загальні положення.

Комісія з питань  освіти, культури, молодіжної політики, розвитку фізкультури та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення утворена районною радою відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “ Про статус депутатів місцевих рад”.

Комісія утворюється з числа депутатів районної ради на строк повноважень ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради .

Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради, рішеннями Львівської обласної та районної рад, а також даним Положенням.

Метою діяльності комісії є забезпечення дотримання законності, виконання законодавчих актів на території Кам’янка-Бузького району, формування і контроль за виконанням рішень і розпоряджень районної ради.

2. Основні напрями діяльності комісії.

Комісія з питань освіти, культури, молодіжної політики, розвитку фізкультури та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення:

 • здійснює попередній розгляд та підготовку питань, які виносяться на пленарні засідання сесії районної ради;
 • здійснює попередній розгляд проектів районного бюджету і плану соціально-економічного розвитку району;
 • розглядає звіти та інформації про виконання відповідних програм і бюджету;
 • розглядає питання про стан соціально-культурного, духовного відродження в закладах освіти та культурно-освітніх закладах району;
 • за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки і рекомендації;
 • для покращення вивчення питань, підготовки рішень може створювати підкомісії і робочі групи, в які залучати представників громадських організацій, відділи та управління райдержадміністрації;
 • сприяє вирішенню питань соціального захисту населення району;
 • бере участь в розробці та реалізації програм по охороні здоров’я, соціальному захисту населення, культурі, освіті.
 • сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

3. Організаційні засади діяльності комісії та заходи впливу.

Робота комісії організовується головою комісії.
Голова комісії в межах своєї компетенції:

 • скликає засідання комісії;
 • організовує підготовку питань і матеріалів на засідання комісії;
 • дає доручення обов’язкові для членів комісії;
 • приймає рішення, рекомендації, висновки.

На час відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

Основною формою діяльності комісії є планові та позапланові засідання.

Члени комісії зобов’язані приймати участь в засіданнях комісії, підготовці питань на комісію, виконувати доручення комісії.

Планові засідання комісії проводяться не рідше одного разу в квартал.

На засідання комісії можуть бути запрошені посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Розгляд питання та прийняття рішень здійснюється у відповідності до Регламенту районної ради.

Комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Комісія здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ та організацій, розглядає їх пропозиції, заяви та скарги і приймає відповідні рішення за результатами їх розгляду.

Для реалізації завдань, які ставляться комісія має право: 

 • вимагати, щоб рекомендації комісії обов’язково розглядалися відповідними органами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані;
 • вимагати інформації, необхідні документи і матеріали для розгляду того чи іншого питання.

Вимагати дотримання визначеного законодавством України терміну для подання офіційної письмової відповіді на звернення комісії.

Рішення комісії оформляються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.

Рішення комісії, прийняте в рамках своєї компетенції є обов’язковим і може бути переглянуте нею або на пленарному засіданні сесії районної ради.

Голова комісії має право невідкладного прийому головою районної ради, головами місцевих рад.

4. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення комісії.

Організаційно-технічне забезпечення комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.
Фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок бюджету районної ради.
Постійна комісія є підзвітна раді та відповідальною перед нею.

Затверджено на засіданні комісії                                                                                        “24” грудня 2015 р.

Голова постійної комісії                                                                                                          Г.Бабій