Кам’янка-Бузька районна рада
Кам’янка-Бузький район, Львівська область

Положення про комісію

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійну комісію з питань регулювання земельних та лісогосподарських відносин,
екології, раціонального використання природних та земельних ресурсів
Кам’янка-Бузької районної ради

1. Загальні положення:

1.1. Комісія з питань регулювання земельних та лісогосподарських відносин, екології, раціонального використання природних та земельних ресурсів утворена районною радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

1.2. Комісія утворюється з числа депутатів районної ради на строк повноважень  ради.

1.3.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, рішеннями Львівської обласної та районної рад, а також даним Положенням.

1.4. Метою діяльності комісії є забезпечення, виконання законодавчих актів на території Кам’янка-Бузького району, формування і контроль за виконанням власних рішень та розпоряджень голови районної ради.

2. Основні напрями діяльності комісії:

Комісія з питань регулювання земельних та лісогосподарських відносин, екології, раціонального використання природних та земельних ресурсів:

2.1.Здійснює попередній розгляд та підготовку питань, які виносяться на пленарні засідання сесії районної ради.

2.2. Вивчає та надає висновки щодо стану реформування земельних відносин, раціонального використання землі суб’єктами незалежно від форм господарювання. 

2.3. Проводить аналіз дотримання  екологічно-санітарного стану на території району.

2.4. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів виділених на програми врегулювання земельних відносин, екологічні програми.

2.5. Спільно з відповідними органами здійснює контроль за процесами роздержавлення та приватизації земель на території району.

2.6. Вивчає питання виділення земель для несільськогосподарських потреб відповідно до чинного законодавства в межах компетенції ради.

3. Організаційні засади діяльності комісії та заходи впливу:

3.1. Робота постійної комісії організовується головою комісії.

3.2. Голова комісії в межах своєї компетенції:

- скликає і веде засідання комісії;

- проводить і організовує підготовку питань і матеріалів на засідання комісії;

- дає доручення, обов’язкові для виконання членам комісії;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

- готує і приймає спільно з комісією рішення, рекомендації, висновки, організовує роботу по їх реалізації;

- проводить прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій, приймає їх пропозиції, заяви та скарги для підготовки та розгляду на засіданні комісії, прийняттю рішень з цих питань за результатами розгляду;

- має право невідкладного прийому головою районної ради, головою райдержадміністрації і відділами, головами місцевих рад, прокурором району, керівниками підприємств та організацій розміщених на території району;

3.3. Рішення та інші акти комісії підписує голова та секретар комісії. 

3.4. На час відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

3.5. Основною формою діяльності комісії є планові та позапланові засідання.

3.6.Члени комісії зобов’язані приймати участь в засіданнях комісії, підготовці питань на комісію, виконувати доручення комісії.

3.7. Планові засідання комісії проводяться не рідше одного разу в квартал.

3.8. На засідання комісії можуть бути запрошені посадові особи органів влади.

3.9. Розгляд питання та прийняття рішень здійснюється у відповідності до  Регламенту районної ради.

3.10. Комісія здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ та організацій, розглядає їх пропозиції,  заяви та скарги і приймає відповідні рішення за результатами їх розгляду.

3.11. Для реалізації задач, які ставляться – комісія має право:

- вимагати інформації про стан використання земель сільськогосподарськими підприємствами;

- залучати до роботи виконавчий апарат районної ради, управління та відділи райдержадміністрації.

3.12. Вимагати дотримання визначеного законом терміну для подання офіційної  письмової відповіді на звернення комісії.

3.13. Рішення комісії оформляються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.

3.14. Рішення комісії, прийняте в рамках своєї компетенції є обов’язковим і може бути переглянуте нею або на пленарному засіданні сесії районної ради.

3.15. Голова комісії має право невідкладного прийому головою районної ради, головою райдержадміністрації та начальниками управління та відділів держадміністрації.

3.16. Питання, що стосуються регулювання земельних та лісогосподарських відносин, екології, раціонального використання природних та земельних ресурсів вирішувати за висновками комісії, президії, з послідуючим затвердженням на сесії районної ради.

4. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення комісії:

4.1. Організаційно-технічне забезпечення комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.
4.2. Фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок кошторисних призначень районної ради.

Затверджено на засіданні постійної комісії                                                               “17” грудня 2015 р.  

Голова постійної комісії                                                                                                  М. Лесишак