Кам’янка-Бузька районна рада
Кам’янка-Бузький район, Львівська область

Положення про комісію

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійну комісію з питань взаємодії з місцевими радами,
адміністративно-територіального устрою, розв’язання соціально-побутових проблем
учасників АТО та членів їх сімей Кам’янка-Бузької районної ради

1. Загальні положення.

1.1. Комісія з питань взаємодії з місцевими радами, адміністративно-територіального устрою, розв’язання соціально-побутових проблем учасників АТО та членів їх сімей утворена районною радою відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про статус депутатів рад”.
1.2. Комісія утворюється з числа депутатів районної ради на строк повноважень ради.
1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради, рішеннями Львівської обласної та районної рад, а також даним Положенням.
1.4. Метою діяльності комісії є забезпечення, виконання законодавчих актів на території Кам’янка-Бузького району, формування і контроль за виконанням власних рішень і рішень та розпоряджень голови районної ради.

2. Основні напрями діяльності комісії.

Комісія з питань взаємодії з місцевими радами, адміністративно-територіального устрою, розв’язання соціально-побутових проблем учасників АТО та членів їх сімей:
2.1. Здійснює попередній розгляд та підготовку питань, які виносяться на пленарні засідання сесії районної ради.
2.2. Вивчає питання об’єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу з них.
2.3. Проводить аналіз проблемних питань органів місцевого самоврядування, регіональної політики, адміністративно-територіального устрою Кам’янка-Бузькому районі.
2.4. Вивчає і готує питання про стан проблем соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
2.5. Взаємодіє з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян.
2.6. Вивчає та готує питання, які стосуються спільних інтересів територіальних громад.

3. Організаційні засади діяльності комісії та заходи впливу.

3.1. Робота комісії організовується головою комісії.
3.2. Робота комісії в межах своєї компетенції:
-    скликає засідання комісії;
-    організовує підготовку питань і матеріалів на засідання комісії;
-    дає доручення, обов’язкові для членів комісії;
-    приймає рішення, рекомендації, висновки.
3.3. Рішення та інші акти комісії підписує голова та секретар комісії. 
3.4. На час відсутності голови його обов’язки виконує секретар.
3.5. Основною формою діяльності комісії є планові та позапланові засідання.
3.6. Члени комісії зобов’язані приймати участь в засіданнях комісії, підготовці питань на комісію, виконувати доручення комісії.
3.7. Планові засідання комісії проводяться не рідше одного разу в квартал.
3.8. На засідання комісії можуть бути запрошені посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
3.9. Розгляд питання та прийняття рішень здійснюється у відповідності до Регламенту районної ради.
3.10. Комісія здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ та організацій, розглядає їх пропозиції, заяви та скарги і приймає відповідні рішення за результатами їх розгляду.
3.11. Для реалізації задач, які ставляться, комісія має право: 
- вимагати інформації в установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності з питань, що стосуються діяльності комісії в межах компетенції районної ради;
- залучати до роботи виконавчий апарат районної ради.
3.12. Вимагати дотримання встановленого законодавством терміну для подання офіційної письмової відповіді на звернення комісії.
3.13. Рішення комісії оформляються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.
3.14. Рішення комісії, прийняте в рамках своєї компетенції є обов’язковим і може бути переглянуте нею або на пленарному засіданні сесії районної ради.
3.15. Голова комісії має право невідкладного прийому головою районної ради, головою райдержадміністрації та начальниками управління та відділів райдержадміністрації.

4. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення комісії.

4.1. Організаційно-технічне забезпечення комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.
4.2. Фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок кошторисних призначень виконавчого апарату районної ради.

 

Затверджено на засіданні постійної комісії                                                                       «18» грудня 2015 р.

Голова постійної комісії                                                                                                          О. Шваюк