Кам’янка-Бузька районна рада
Кам’янка-Бузький район, Львівська область

Положення про комісію

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійну комісію соціально-економічного та агропромислового розвитку,
соціального розвитку села, інвестиційної діяльності, розвитку бізнес середовища,
регуляторної політики, запобігання та протидії корупційним діянням, очищення влади

1. Загальні положення.

Комісія з питань соціально-економічного та агропромислового розвитку, соціального розвитку населених пунктів, інвестиційної діяльності, розвитку бізнес середовища, регуляторної політики, запобігання та протидії корупційним діянням, очищення влади утворена районною радою відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України  “Про статус депутатів місцевих рад”.

Комісія утворюється з числа депутатів районної ради на строк повноважень ради.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради, рішеннями Львівської обласної та районної рад, а також даним Положенням.

Метою діяльності комісії є забезпечення соціального розвитку села на території Кам’янка-Бузького району, формування і контроль за виконанням  Програми соціально-економічного розвитку району та інших прийнятих рішень сесій районної ради, власних рішень.

2. Основні напрями діяльності комісії.

Комісія з питань соціально-економічного та агропромислового розвитку, соціального розвитку населених пунктів, інвестиційної діяльності, розвитку бізнес середовища, регуляторної політики, запобігання та протидії корупційним діянням, очищення влади:

  • здійснює попередній розгляд та підготовку питань, які виносяться на пленарні засідання сесії районної ради;
  • здійснює повноваження з питань реалізації державної регуляторної політики в районній раді та готує експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту;
  • заслуховує інформації з питань  розвитку бізнес середовища, регуляторної політики , соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності  на території району.
  • розглядає звернення громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених державними службовцями;
  • бере участь при проведені процедур державних закупівель;
  • контролює виконання ЗУ «Про очищення влади» на території району.

3. Організаційні засади діяльності комісії та заходи впливу.

Робота комісії організовується головою комісії.

Голова комісії в межах своєї компетенції:

-    скликає засідання комісії;
-    організовує підготовку питань і матеріалів на засідання комісії;
-    дає доручення, обов’язкові для членів комісії;
-    приймає рішення, рекомендації, висновки.

Рішення та інші акти комісії підписує голова та секретар комісії.

На час відсутності голови його обов’язки виконує секретар.

Основною формою діяльності комісії є планові та позапланові засідання.

Члени комісії зобов’язані приймати участь в засіданнях комісії, підготовці питань на комісію, виконувати доручення комісії.

Планові засідання комісії проводяться не рідше одного разу в квартал.

На засідання комісії можуть бути запрошені посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Розгляд питання та прийняття рішень здійснюється у відповідності до Регламенту районної ради.

Комісія здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ та організацій, розглядає їх пропозиції, заяви та скарги і приймає відповідні рішення за результатами їх розгляду.

Для реалізації завдань, які ставляться комісія має право: 

- вимагати інформації  з питань, що відносяться до компетенції комісії;
- контролювати ефективність використання бюджетних  коштів виділених на розвиток підприємництва, будівництво. 

Вимагати дотримання визначеного законодавством України терміну для подання офіційної письмової відповіді на звернення комісії.

Рішення комісії оформляються протоколом, який підписує голова та секретар комісії.

Рішення комісії, прийняте в рамках своєї компетенції є обов’язковим і може бути переглянуте нею або на пленарному засіданні сесії районної ради.

Голова комісії має право невідкладного прийому головою районної ради, головами місцевих рад, головою райдержадміністрації.

4. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення комісії.

Організаційно-технічне забезпечення комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.

Фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок бюджету районної ради.

 

Затверджено на засіданні комісії                                                                                       “16” грудня 2015 р.

Голова комісії                                                                                                                           В.Онисько