Кам’янка-Бузька районна рада

Проблеми, які потребують вирішення

Основними проблемами, які стримують розвиток місцевого самоврядування та потребують нагального вирішення:

- неспроможність більшості органів місцевого самоврядування надавати якісні публічні послуги через свою територіальну подрібненість, ресурсну, фінансову та інфраструктурну незабезпеченість (бюджетна інфраструктура для здійснення повноважень, закріплених законодавством за місцевими радами, гарантовано існує в сільських радах з чисельністю понад 2 тис. жителів. Таких рад в Україні було близько 25%, на Львівщині – 20%);

- складна демографічна ситуація у значній частині територіальних одиниць (прискорена депопуляція спостерігається в малих сільських радах. Так, з 2003 до 2009 року населення в сільських радах чисельністю менше 1,5 тис. жителів зменшилось більш як на 10%. У великих сільських, селищних та міських радах міст районного значення таке падіння уповільнилось, а в багатьох – навіть є певний приріст населення. Це пояснюється в основному механічним приростом, тобто переїздом молодих сімей до місця роботи);

- дотаційність великої кількості бюджетів органів місцевого самоврядування, що означає фактичну фінансову залежність від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади (в 2014 році дотаційними в Україні були 97% таких бюджетів, на Львівщині – 90%);

- надмірна централізація повноважень органів виконавчої влади та фактична відстороненість місцевого самоврядування від вирішення питань у сфері земельних відносин та планування розвитку територій.