Кам’янка-Бузька районна рада
Кам’янка-Бузький район, Львівська область

Положення про комісію

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про постійну комісію з питань  бюджету, фінансів та податків Кам’янка-Бузької районної ради

1. Загальні положення.

Комісія з питань  бюджету, фінансів та податків  утворена районною радою відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “ Про статус депутатів місцевих рад”, Бюджетним кодексом України. Комісія утворюється з числа депутатів районної ради на строк повноважень ради. 

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради, рішеннями Львівської обласної та районної рад, а також даним Положенням. 

Метою діяльності комісії є забезпечення дотримання законності, виконання законодавчих актів на території Кам’янка-Бузького району, формування і контроль за виконанням рішень і розпоряджень районної ради.

2. Основні напрями діяльності комісії.

Комісія з питань бюджету, фінансів та податків:

здійснює попередній розгляд та підготовку питань, які виносяться на пленарні засідання сесії районної ради;

розглядає проект районного бюджету, здійснює підготовку змін до нього, розглядає звіт про виконання бюджету;

здійснює попередній розгляд проектів районного бюджету і плану соціально-економічного розвитку району, готує проекти рішень сесії районної ради;

розглядає звіти та інформації про виконання районного бюджету, затверджених районних програм;

розглядає питання про стан соціально-культурного та економічного розвитку району;

за результатами вивчення і розгляду питань готує висновки і рекомендації;

для покращення вивчення питань, підготовки рішень може створювати підкомісії і робочі групи, в які залучати представників громадських організацій, відділи та управління райдержадміністрації.

3. Організаційні засади діяльності комісії та заходи впливу.

Робота комісії організовується головою комісії.

Голова комісії в межах своєї компетенції:

-   скликає засідання комісії;

-   організовує підготовку питань і матеріалів на засідання комісії;

-   дає доручення, обов’язкові для членів комісії;

-   приймає рішення, рекомендації, висновки.

Рішення та інші акти комісії підписує голова та секретар комісії.

На час відсутності голови його обов’язки виконує заступник.

Для забезпечення детального розгляду питань комісія може створювати дві підкомісії:

- підкомісія з контролю за використанням коштів районного бюджету;
- підкомісія з питань наповнення районного бюджету.

Основною формою діяльності комісії є планові та позапланові засідання.

Члени комісії зобов’язані приймати участь в засіданнях комісії, підготовці питань на комісію, виконувати доручення комісії.

Планові засідання комісії проводяться не рідше одного разу в квартал.

За результатами вивчення і розгляду питань  комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

На засідання комісії можуть бути запрошені посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Розгляд питання та прийняття рішень здійснюється у відповідності до Регламенту районної ради.

Комісія здійснює прийом громадян, представників підприємств, установ та організацій, розглядає їх пропозиції, заяви та скарги і приймає відповідні рішення за результатами їх розгляду.

Для реалізації завдань, які ставляться комісія має право:

- вимагати, щоб рекомендації комісії обов’язково розглядалися відповідними органами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані;
- вимагати інформації, необхідні документи і матеріали для розгляду того чи іншого питання.

Вимагати дотримання встановленого законодавством України терміну для подання офіційної письмової відповіді на звернення комісії.

Рішення комісії, прийняте в рамках  компетенції є обов’язковим і може бути переглянуте нею або на пленарному засіданні сесії районної ради.

Голова комісії має право невідкладного прийому головою районної ради, головою райдержадміністрації, керівниками управлінь та відділів райдержадміністрації, керівниками бюджетних установ району, головами місцевих рад .
    
4. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення комісії.

Організаційно-технічне забезпечення комісії покладається на виконавчий апарат районної ради. Фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок бюджету районної ради.

Затверджено на засіданні комісії                                                                                                                “25” грудня 2015р.

Голова постійної комісії                                                                                                                                В. Ковтало